Inteligentní cirkulační čerpadlo

Čerpadlo Werter CIRC je nteligentní oběhové čerpadlo pro cirkulaci teplé užitkové vody v rodinných domech. Zajišťuje okamžitou dodávku teplé vody bez čekání, a to při maximálně úsporném a efektivním provozu. Čerpadlo průběžně monitoruje teplotu vody v rozvodu a spouští cirkulaci pouze v případě potřeby. Čerpadlo je určeno pro čerpání teplé užitkové vody v dvoutrubkových cirkulačních soustavách v instalacích s kondenzačním kotlem, s tepelným čerpadlem, s plynovým, elektrickým nebo solárním ohřívačem vody.

Provozní režimy

  • Časový režim - Uživatel nastaví časové intervaly, ve kterých má být v průběhu dne zajištěna dodávka teplé vody (např. 6-8h, 11-13h, 18-21h). Čerpadlo v těchto intervalech monitoruje teplotu vody ve vratném potrubí, a pokud teplota klesne o 5°C pod nastavený limit, spustí cirkulaci. Tím je zajištěna stabilní dodávka teplé vody, a to pouze v době, kdy je obvykle spotřebovávána. Časový režim se automaticky deaktivuje, pokud během 24 hodin nedošlo k žádnému odběru vody. Po dalším odběru se opět automaticky aktivuje
  • Průtokový režim - Pokud uživatel potřebuje teplou vodu v jiné době, než je nastavena v časovém režimu, nebo je časový režim vypnutý, stačí na 2-6 vteřin kdekoliv v domě otevřít přívod teplé vody. Čerpadlo pozná, že v systému dochází k průtoku teplé vody, vyhodnotí teplotu ve vratném potrubí a pokud je o 5°C nižší než nastavený limit, okamžitě spustí cirkulaci. Čerpadlo tak v případě potřeby zajišťuje plynulou a rychlou dodávku teplé vody i mimo časové intervaly natavené v časovém režimu.
  • Manuální provoz - V případě potřeby může uživatel také spustit čerpadlo kdykoliv manuálně. Součástí čerpadla je bezdrátový ovladač s dosahem cca 15 metrů. Po stisknutí tlačítka na bezdrátovém ovladači čerpadlo nejprve vyhodnotí teplotu vody, a pokud je nízká, spustí cirkulaci. Čerpadlo lze také spustit stisknutím tlačítka přímo na ovládacím panelu čerpadla. V tomto případě se cirkulace spustí okamžitě bez ohledu na teplotu vody ve vratném potrubí (vynucené spuštění např. pro otestování čerpadla).

Hlavní výhody čerpadla

  • okamžitá dodávka teplé vody bez čekání
  • automatické spouštění čerpadla podle teploty vody
  • nastavení časových intervalů pro provoz čerpadla

a

  • manuální spuštění přes vodovodní baterii nebo ovladač
  • posílení průtoku vody v případě více odběrů najednou
  • snadné a přehledné nastavení pomocí dotykového displeje

Dostupné modely

Kód Model Max. výtlak Max. průtok Závit Vestavná délka Cena vč. DPH
2637 CIRC 120
12 m 16 l/min G 1/2" 150 mm 3 980 Kč

Technické vlastnosti

Max. provozní tlak 1,0 MPa / 10 bar
Min. vstupní tlak 0,005 MPa / 0,05 bar
Povolená teplota kapaliny +2°C ~ +70°C
Max. teplota okolí +40°C
Max. příkon - I. stupeň 30 W – Hmax 10 m
Max. příkon - II. stupeň 55 W – Hmax 12 m
Napětí, frekvence 1~230V, 50Hz
Krytí, izolace IP 21, I

Werter CIRC

Obsah balení

Výkonová křivka

Rozměry

Ke stažení

Návod Katalog

Kde koupit

Prodejci

Aquafam

Velkoobchodní distribuci a autorizovaný servis produktů WERTER zajišťuje společnost Aquafam a.s. V případě zájmu o prodej čerpadel WERTER nás prosím kontaktujte. Název WERTER a logo WERTER jsou registrovanou ochrannou známkou.

top