Werter FRED 750 je automatická vodárna s frekvenčním měničem. Frekvenční měnič automaticky zapíná a vypíná čerpadlo a zároveň plynule reguluje jeho výkon podle skutečné spotřeby vody v soustavě. Pokud se v systému zvýší odběr vody (např. otevření dalšího kohoutu), frekvenční měnič zvýší otáčky motoru tak, aby se zvýšilo množství dodávané vody. Při snížení odběru vody se naopak výkon čerpadla sníží. Díky tomu je v celém systému udržován konstantní tlak vody a dochází k výrazné úspoře energie. Start motoru je díky frekvenčnímu měniči pozvolný, což prodlužuje životnost čerpadla a zabraňuje vodním rázům v soustavě. Frekvenční měnič zároveň chrání čerpadlo proti chodu na sucho, proti přetížení a proti elektrickým chybám. Vodárna je vybavena kvalitním čtyřstupňovým odstředivým čerpadlem (není samonasávací) s vysokým výkonem, dlouhou životností a nízkou hlučností.

 UPOZORNĚNÍ: Čerpadlo není samonasávací - doporučujeme používat pouze pro instalace, kde voda do čerpadla vstupuje pod tlakem, nebo přitéká volným nátokem (hladina vody ve zdroji je nad úrovní čerpadla). Čerpadlo má sice sací schopnost, ale není samonasávácí. Pokud je instalováno v režimu sání, je nutné, aby sací potrubí bylo dokonale utěsněno a čerpadlo i sací potrubí bylo před uvedením do provozu zcela zavodněno. Zejm. u starších instalací mohou vznikat problémy s utěsněním a zavodněním a čerpadlo nemusí pracovat správně.

Účel použití

Čerpadlo je určeno pro čerpání čisté užitkové vody bez nečistot a bez abrazivních nebo sedimentujících látek. Čerpadlo je určeno pro používání v domácnosti, na zahradě a v obdobných soukromých instalacích. Čerpadlo je vhodné pro zásobování vodou, zvyšování tlaku vody, zavlažování, zalévání nebo postřik zahrad, přečerpávání a vyčerpávání nádrží, sudů nebo jiných zásobníků. Jiné použití čerpadla je v rozporu s jeho určeným účelem.

Čerpadlo nesmí být používáno k čerpání znečištěných a odpadních vod, kapalin obsahujících písek nebo jiné abrazivní látky, slané vody, bazénové vody, kapalných potravin, agresivních nebo žíravých látek a chemikálií, kyselin, hořlavých, výbušných nebo těkavých kapalin, kapalin o teplotě vyšší než 60°C.

Schéma čerpadla

Technické parametry

Výkonová charakteristika

Rozměry čerpadla

Ovládací panel

Ovládání čerpadla

Poruchy frekvenčního měniče

Aquafam

Velkoobchodní distribuci a autorizovaný servis produktů WERTER zajišťuje společnost Aquafam a.s. V případě zájmu o prodej čerpadel WERTER nás prosím kontaktujte. Název WERTER a logo WERTER jsou registrovanou ochrannou známkou.

top